> Laadimine

Laadimine

Tõrgete või ebatavalise soojenemise vältimiseks veenduge kõrvaklappide laadimisel, et kasutate 5 V alalisvooluväljundiga USB vahelduvvooluadapterit.

Süsteemi laadimiseks kasutage ainult kaasasolevat laadimiskaablit.

Ühendage süsteem kaasasolevat laadimiskaablit kasutades kaubandusliku USB muundamisadapteri või arvutiga, kui arvuti on sisse lülitatud.

1Laadimise alustamiseks ühendage kaasasolev laadimiskaabel.

Näidik süttib punaselt ja laadimine algab. Kui laadimine on lõpetatud, siis näidik kustub.

Laadimisaeg on umbes 2,5 tundi.

Laadimise ajal ei saa toodet kasutada.