> Ühendamine

Ühendamine

Enne süsteemi kasutamist muusika kuulamiseks ja helistamiseks tuleb see siduda (seadme registreerimine) teie BLUETOOTH-seadmega.

Sidumine

Taasühendamine (Toide sees)