Lietotāja rokasgrāmata

BEZVADU AUSTIŅAS

HA-S20BT

Obligāti izlasiet

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA

Godājamais klient!

Šī ierīce atbilst Eiropā spēkā esošajām direktīvām un standartiem attiecībā uz radioiekārtām un bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās.
JVC KENWOOD Corporation pārstāvis Eiropā:
JVCKENWOOD Deutschland GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel, GERMANY (VĀCIJA)

Informācija par nolietoto elektrisko un elektronisko iekārtu, kā arī akumulatoru un bateriju utilizēšanu (attiecas uz valstīm, kurās ir apstiprinātas dalītās atkritumu vākšanas sistēmas)

Produkti un baterijas ar simbolu (nosvītrots atkritumu konteiners uz riteņiem) nedrīkst tikt likvidēti kā mājsaimniecības atkritumi.

Šis produkts satur atkārtoti uzlādējamu bateriju. Sazinieties ar JVC autorizēto dīleri par likvidēšanu.

Tikai Eiropas Savienībā

Atbilstības deklarācijas kopiju attiecībā uz radioiekārtu direktīvu 2014/53/ES var lejupielādēt no norādītās tīmekļa vietnes (http://www.jvc.co.jp/ecdoc/).

Ar šo JVC paziņo, ka šī sistēma [HA-S20BT] atbilst būtiskām prasībām un citiem attiecīgiem direktīvas 2014/53/ES noteikumiem.

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

Ražotājs

JVCKENWOOD Corporation
3-12,Moriya-cho,Kanagawa-ku,Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

BRĪDINĀJUMS

Lai nepieļautu iespējamus dzirdes bojājumus, neklausieties ilgstoši lielā skaļumā.

Ilgstoši neklausieties mūziku lielā skaļumā. Neizmantojiet, braucot ar automašīnu vai velosipēdu.

Izmantojot austiņas ārpus telpām, pievērsiet īpašu uzmanību apkārtējai satiksmei. Pretējā gadījumā varat iekļūt negadījumā.

Šis produkts ar iebūvētu bateriju nedrīkst tikt pakļauts pārmērīgam karstumam, piemēram, saules gaismai, ugunij vai līdzīgai iedarbībai.

Šajā izstrādājumā ir ievietots nemaināms uzlādējams akumulators. Sprādziena briesmas, ja lietotājs ir nomainījis akumulatoru. Nemainiet akumulatoru paši.

UZMANĪBU

Lai mazinātu elektriskās strāvas trieciena, aizdegšanās u.c. riskus.

Neizskrūvējiet skrūves, nenoņemiet vāku vai korpusu.

Nepakļaujiet šo ierīci lietus vai mitruma iedarbībai.

Neizjauciet un nepārveidojiet ierīci.

Nepieļaujiet uzliesmojošu vielu, ūdens vai metāla priekšmetu iekļūšanu ierīcē.

Jūsu drošībai…

Kad gaiss ir sauss, piemēram, ziemā, lietojot austiņas, pastāv iespēja sajust statiskās elektrības izlādes triecienus.

Ja, lietojot austiņas, izjūtat nelabumu, nekavējoties pārtrauciet to lietošanu.

Pielūkojiet, lai, regulējot galvas stīpas garumu, jūsu mati vai citi priekšmeti neieķertos galvas stīpas slīdnī (regulētājā).

Izvairieties lietot austiņas:

vietās, kur ir pārmērīgi mitrs vai putekļains;

vietās, kur ir ļoti augsta (virs 40 °C) vai zema (zem 5 °C) temperatūra.

NEATSTĀJIET austiņas:

vietā, kur tās apspīd tieši saules stari;

apsildes ierīču tuvumā.

Lai aizsargātu austiņas, NEKĀDĀ GADĪJUMĀ:

neļaujiet tām samirkt;

nekratiet tās un nenometiet uz cietiem priekšmetiem.

Piesardzība lietošanā

Ausu ieliktņi materiāla īpašību dēļ nolietojas agrāk nekā pārējās daļas pat normālas lietošanas gaitā vai normālas uzglabāšanas laikā.

Par ausu ieliktņu mainīšanu konsultējieties ar izplatītāju, pie kura iegādājāties austiņas.


Eiropas garantija

Informāciju par Eiropas garantiju lūdzam skatīt norādītajā tīmekļa vietnē.