> Savienošana > Pārošana

Pārošana

1Pārbaudiet, vai ir izslēgta strāvas padeve.

2Atkarībā no savienojuma statusa veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

Veidojot savienojumu pirmoreiz

Nospiediet Maru2 pogu uz 3 sekundēm, līdz indikators sāk mirgot pārmaiņus sarkanā un zilā krāsā.

Ja ir jāpievieno 2 vai vairāk BLUETOOTH ierīces

Nospiediet Maru2 pogu uz 5 sekundēm, līdz indikators sāk mirgot pārmaiņus sarkanā un zilā krāsā.

3Bluetooth ierīcē aktivizējiet Bluetooth funkciju.

4Ierīču sarakstā izvēlieties „JVC HA-S20BT“.

Kad savienojuma izveidošana ir pabeigta, indikators lēni mirgos ar zilu gaismu.

Sapārošanas procesa laikā BLUETOOTH ierīce var pieprasīt ievadīt PIN kodu. Šādā gadījumā ievadiet „0000“ kā sistēmas PIN kodu.

Ja savienojuma izveidošana (sapārošana) netiek pabeigta 5 minūšu laikā pēc tam, kad indikators ir sācis mirgot, sistēma pati automātiski izslēdzas.