> Problēmu novēršana

Problēmu novēršana

Simptoms

Darbība

Nav iespējams sapārot

Neatbrīvojiet Maru2 pogu, kamēr indikators nesāk pārmaiņus mirgot sarkanā un zilā krāsā.

Veicot pārošanu, pārliecinieties, ka BLUETOOTH ierīce atrodas ne tālāk par 1 m no jūsu austiņām.

Ieslēdziet BLUETOOTH ierīci un iespējojiet pārošanu.

Nevar izveidot savienojumu

Ierīkojot savienojumu, nodrošiniet, lai attālums no BLUETOOTH ierīces līdz jūsu austiņām nebūtu lielāks par 1 m.

Ieslēdziet BLUETOOTH ierīci un iespējojiet savienojumu.

Izdzēsiet pārošanas informāciju BLUETOOTH ierīces sarakstā un izpildiet pārošanu vēlreiz.

Indikators mirgo sarkanā krāsā un nevar pabeigt savienošanu

Ieslēdziet BLUETOOTH ierīci, iespējojiet tajā Bluetooth funkciju un atlasiet šo ierīci BLUETOOTH ierīču sarakstā.

Pēc šīs ierīces pievienošanas BLUETOOTH ierīce nesāk nekavējoties darboties

Arī tad, ja pēc savienojuma izveidošanas indikators kļūst zils, atkarībā no pievienotās BLUETOOTH ierīces veida tā var nesākt darboties uzreiz savienojuma operācijas laika aizkaves dēļ. Pagaidiet dažas sekundes un pamēģiniet izpildīt darbību vēlreiz.

Zems skaļuma līmenis vai nepatīkama skaņa

Palieliniet skaļumu šajā ierīcē vai pievienotajā BLUETOOTH ierīcē.

Izkropļota skaņa

Noregulējiet skaļumu pievienotajā BLUETOOTH ierīcē, lai nebūtu kropļojumu.

No jauna uzlādējiet ierīci.Uzlāde

Skaņa ir saraustīta un tajā ir trokšņi

Izmainiet pievienotās BLUETOOTH ierīces stāvokli un virzienu tā, lai sakari būtu stabili.

Pamēģiniet pievienotajā BLUETOOTH ierīcē samazināt darbojošos lietotņu skaitu.

Uzlādējiet šo ierīci.Uzlāde

Sistēma nedarbojas pareizi

Lai to atiestatītu, nospiediet Maru2 pogu uz vismaz 20 sekundēm.