> Audio/tālrunis > Skaņas atskaņošanas vadība

Skaņas atskaņošanas vadība

Mūzikas klausīšanās

Lai sāktu atskaņošanu, pievienotajā BLUETOOTH ierīcē palaidiet mūzikas atskaņotāja lietotni.

Tālvadības pults lietošana

Atskaņot/Pauze (Icon_Play-Pause)

Vienreiz ātri nospiediet Maru2 pogu.

Skaļuma regulēšana (Icon_Volume-Down/Icon_Volume-UP)

Vienreiz ātri nospiediet Minus Icon/Plus Icon pogu.

Turiet pogu nospiestu, lai pastāvīgi mainītu skaļumu.

Pāriet uz nākamo celiņu (Icon_FF)

Atskaņošanas laikā divreiz ātri nospiediet Plus Icon pogu.

Pāriet uz iepriekšējo dziesmu vai uz pašreizējā skaņu celiņa sākumu (Icon_REW)

Atskaņošanas laikā divreiz ātri nospiediet Minus Icon pogu.

Šī ierīce nevar garantēt visu tālvadības pults funkciju darbību.

Kad akumulatora atlikusī enerģija ir zema, ik pēc 4 minūtēm atskanēs trauksmes signāls.