> Uzlāde

Uzlāde

Lai, uzlādējot austiņas, izvairītos no darbības traucējumiem vai pārmērīga karstuma izdalīšanās, noteikti izmantojiet USB-maiņstrāvas adapteri ar 5 V līdzstrāvas izvadu.

Sistēmas uzlādēšanai izmantojiet tikai piegādes komplektā iekļauto uzlādes vadu.

Izmantojot komplektā iekļauto uzlādes vadu, savienojiet sistēmu ar tirdzniecībā pieejamu USB pārveidošanas adapteri vai datoru, kad ir ieslēgts dators.

1Lai sāktu uzlādi, pievienojiet uzlādes vadu.

Indikators iedegas ar sarkanu gaismu, un sākas uzlāde. Kad uzlāde ir pabeigta, indikators nodziest.

Uzlāde ilgst aptuveni 2,5 stundas.

Sistēmu uzlādes laikā darbināt nav iespējams.