> Audio/tālrunis

Audio/tālrunis

Šajā sadaļā sniegta informācija par skaņas atskaņošanas vadību un tālruņa darbību.

Skaņas atskaņošanas vadība

Tālruņa lietošana