> Strāvas padeve izslēgta

Strāvas padeve izslēgta

Nospiediet Maru2 pogu uz apmēram 3 sekundēm.

Iekams nodzist, indikators uz 1 sekundi iedegas sarkanā krāsā, un tiek izslēgta strāvas padeve.

Kad indikators ir pilnībā nodzisis, strāvas padeve ir izslēgta.

Ja aptuveni 5 minūšu laikā netiek pievienota BLUETOOTH ierīce, sistēma automātiski izslēdzas.