> Citi > Licence

Licence

Vārda Bluetooth® zīme un logotips ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth Inc.; JVCKENWOOD Corporation (JVC) šīs zīmes lieto saskaņā ar licenci. Citas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Siri is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google Apps ir preču zīme vai reģistrēta preču zīme, kas pieder korporācijai Google Inc.