> Audio/Telefon > For lydanvendelse

For lydanvendelse

Musiklytning

Start musikafspilningsappen på den tilsluttede BLUETOOTH-enhed for at starte afspilningen.

Brug af fjernbetjeningen

Afspilning/Pause (Icon_Play-Pause)

Tryk én gang hurtigt på knappen Icon_Play-Pause.

Justering af lydstyrke (Icon_Volume-Down/Icon_Volume-UP)

Tryk en gang hurtigt på Minus Icon/Plus Icon-knappen.

Hold knappen nede for at ændre lydstyrken kontinuerligt.

Spring til næste spor (Icon_FF)

Tryk to gange hurtigt på knappen Icon_Play-Pause under afspilning.

Spring til forrige spor eller begyndelsen af det aktuelle spor (Icon_REW)

Tryk tre gange hurtigt på knappen Icon_Play-Pause under afspilning.

Skift af lydtilstand

Lydtilstanden skifter som følger, hver gang der trykkes på knappen SOUND.

NORMAL Arrow Right white BASS BOOST Arrow Right white CLEAR Arrow Right white NORMAL

Der lyder biptoner ved valg af en tilstand: „Bip bip“ for BAS-BOOST TIL, „Bip bip bip“ for RYD TIL og „Bip“ for NORMAL.

Anvendelse af støjreduktionsfunktion

Indstil NC-kontakten til TIL.

Indikatoren begynder at lyse grønt.

Ved indstilling af NC-kontakten til FRA slukkes støjreduktionsfunktionen. (Lyset i indikatoren slukker).

Anvendelse af støjreduktionsfunktionen hjælper hovedsageligt til reduktion af omgivende lyde, såsom støj i et køretøj og støj fra klimaanlæg i et rum.

Udover at anvende støjreduktionsfunktionen, når du lytter til musik, kan du også benytte funktionen særskilt.

Denne enhed kan ikke garantere for anvendelse af alle fjernbetjeningsfunktionerne.

Når den resterende batterikapacitet bliver lav, lyder der en alarm hvert 4. minut.Opladning

Støjreduktionsfunktionen er effektiv til lyde med lave toner, såsom støj i et køretøj og støj fra klimaanlæg i et rum, men mindre effektiv til lyde med relativt høje toner, såsom meddelelser, samtaler og klokker i køretøjer.

Sluk for støjreduktionsfunktionen efter brug for at undgå at dræne batteriet.