> Opladning

Opladning

Når hovedtelefonerne oplades, skal man sørge for at bruge en USB til AC-adapter med DC 5 V effektudgang for at undgå fejlfunktion eller unormal frembringelse af varme.

Brug kun det medfølgende opladningskabel til at oplade systemet.

Anvend ikke dette system, mens opladningen er i gang, idet det genopladelige batteri kan blive varmt.

1Sluk for støjreduktionsfunktionen.

2Forbind med brug af det medfølgende opladningskabel systemet og en kommercielt tilgængelig USB-adapter eller en computer, mens der er tændt for computeren.

Indikatoren lyser rødt, og opladningen begynder. Når opladningen er færdig slukker indikatoren.

Opladetiden er ca. 3,5 timer.