> Tilslutning > Tilslut igen (tændt)

Tilslut igen (tændt)

1Kontrollér, at strømmen er slået fra.

2Med BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheden slået TIL, skal du holde knappen Icon Multi button på systemet nede i omkring 3 sekunder.

Flyt fingeren, når indikatoren begynder at lyse blåt. Strømmen tændes, og systemet forsøger derefter automatisk at tilslutte den tidligere anvendte BLUETOOTH-enhed igen. Hvis der etableres forbindelse, bliver indikatoren ved med at blinke langsomt blåt.

Når indikatoren bliver ved med at blinke langsomt i rødt, er der ikke etableret forbindelse mellem systemet og BLUETOOTH-enheden. I dette tilfælde skal du vælge systemet på den BLUETOOTH-enhed, som skal tilsluttes.

Hvis du holder knappen Icon Multi button nede i omkring 5 sekunder, mens der er slukket for strømmen, blinker indikatoren skiftevist rødt og blåt, og systemet går i sammenkædningstilstand. I så fald skal du slukke for strømmen til systemet, og derefter holde knappen Icon Multi button nede i omkring 3 sekunder for igen at tænde for strømmen.