> Fejlfinding

Fejlfinding

Symptom

Handling

Ude af stand til at sammenkæde

Slip ikke knappen Icon Multi button, før indikatoren blinker skiftevist rødt og blåt.

Ved sammenkædning skal du sørge for, at BLUETOOTH-enheden er inden for 1 m af dine hovedtelefoner.

Tænd for BLUETOOTH-enheden, og aktivér dens Bluetooth-funktion.

Kan ikke oprette forbindelse

Når der foretages tilslutning, skal du sørge for, at BLUETOOTH-enheden er inden for 1 m fra dine høretelefoner.

Tænd for BLUETOOTH-enheden, og aktivér dens Bluetooth-funktion.

Slet sammenkædningsoplysningerne på BLUETOOTH-enhedslisten og udfør sammenkædning igen.

Indikatoren blinker rødt, og forbindelse kan ikke oprettes

Tænd for BLUETOOTH-enheden, aktivér dens Bluetooth-funktion og vælg denne enhed fra BLUETOOTH-enhedslisten.

Efter tilslutning til denne enhed, fungerer den tilsluttede BLUETOOTH-enhed ikke med det samme

Afhængigt af den tilsluttede BLUETOOTH-enhed, og selvom indikatoren lyser blåt efter tilslutning til denne enhed, kan BLUETOOTH-enheden muligvis ikke fungere med det samme på grund af tidsforsinkelsen i forbindelsen. Vent nogle få sekunder, og prøv igen.

Lydstyrken er lav, eller lyden er ubehagelig

Forøg lydstyrken på den tilsluttede BLUETOOTH-enhed.

Lyden er forvrænget

Justér lydstyrken på den tilsluttede Bluetooth-enhed, således at der ikke er nogen forvrængning.

Genoplad enheden.Opladning

Støjreduktionsfunktionen er ikke særligt effektiv

Kontrollér, at NC-kontakten er indstillet til TIL.

Støjreduceringsfunktionen er mindre effektiv alt efter typen af støj. Anvendelse af støjreduktionsfunktion

Lyden er hakket og der er støj

Skift den tilsluttede BLUETOOTH-enheds position til en anden position og retning, hvor kommunikationen er stabil.

Prøv at reducere antallet apps, der kører på den tilsluttede BLUETOOTH-enhed.

Lad denne enhed op.Opladning

Systemet virker ikke korrekt

Genoplad systemet, og sluk og tænd så for strømmen.