> Tilslutning > Sammenkædning

Sammenkædning

1Kontrollér, at strømmen er slået fra.

2Udfør en af følgende handlinger afhængigt af forbindelsesstatus.

Sådan foretages tilslutning første gang

Hold knappen Icon Multi button nede i 3 sekunder, indtil indikatoren skiftevist blinker rødt og blåt.

Når der er 2 eller mere BLUETOOTH-enheder der skal oprettes forbindelse til

Hold knappen Icon Multi button nede i 5 sekunder, indtil indikatoren skiftevist blinker rødt og blåt.

3Tænd for BLUETOOTH-enhedens Bluetooth-funktion.

4Vælg „JVC HA-S80BN“ fra listen over anordninger.

Indikatoren blinker langsomt blåt, når en forbindelse er oprettet.

Under sammenkædningsprocessen vil BLUETOOTH-anordningen muligvis kræve indtastning af en PIN-kode. Indtast i så fald „0000“ som PIN-kode for systemet.

Systemet slukkes automatisk, hvis tilslutning (sammenkædning) ikke afsluttes inden for 5 minutter, efter at indikatoren begynder at blinke.