> Audio/Telefon > Betjening af telefonen

Betjening af telefonen

Brug af fjernbetjeningen

Besvarelse af et opkald

Tryk én gang hurtigt på knappen Icon_Play-Pause, når du modtager opkald.

Afslutning af opkaldet

Tryk én gang hurtigt på knappen Icon_Play-Pause under opkaldet.

Afvise et opkald

Tryk på knappen Icon_Play-Pause i omkring 2 sekunder, når du modtager opkald.

Skift af opkaldet mellem hovedtelefonerne og din smartphone

Tryk på knappen Icon_Play-Pause i omkring 2 sekunder under opkaldet.

Brug af stemmehjælpsfunktion (Siri, osv.)

Tryk på knappen Icon_Play-Pause i omkring 2 sekunder, når du ikke anvender telefonfunktionen.

Denne enhed kan ikke garantere for anvendelse af alle fjernbetjeningsfunktionerne.