> Slukket

Slukket

1Sluk for støjreduktionsfunktionen.

2Hold knappen Icon Multi button nede i omkring 3 sekunder.

Indikatoren begynder at lyse rødt i 1 sekund, inden den går ud, og strømmen slukkes.

Hvis indikatorlyset slukkede helt, er der slukket for strømmen.

Hvis der ikke tilsluttes nogen BLUETOOTH-anordning i omkring 5 minutter, vil systemet automatisk slukke.