> Audio/Telefon

Audio/Telefon

Dette afsnit indeholder oplysninger om lydbetjening og telefonbetjening.

For lydanvendelse

Betjening af telefonen