> Probleemide korral > Tõrkeotsing

Tõrkeotsing

Põhiseade

Probleem

Tegevus

Ei suuda sidumist (seadme registreerimist) teostada

Asetage mõlemad kõrvaklapid laadimiskarpi, oodake kuni näidikute kustumise või punaseks muutumiseni ning võtke siis kõrvaklapid uuesti välja.

Sidumise ajal veenduge, et BLUETOOTHi seade on 1 m ulatuses teie kõrvaklappidest.

Lülitage BLUETOOTHi seade sisse ja lubage sidumine.

Vt samme ühenduse loomiseks. Sidumine (Seadme registreerimine)

Ei suuda taasühendada viimati ühendatud seadmega

Asetage mõlemad kõrvaklapid laadimiskarpi, oodake kuni näidikute kustumise või punaseks muutumiseni ning võtke siis kõrvaklapid uuesti välja.

Sidumise ajal veenduge, et BLUETOOTHi seade on 1 m ulatuses teie kõrvaklappidest.

Lülitage BLUETOOTHi seade sisse ja lubage sidumine.

Kustutage antud seadme ühenduse teave ning teostage sidumine uuesti.

Tehke toiminguid pärast ühendatud seadme BLUETOOTH-funktsiooni VÄLJA ja seejärel uuesti SISSE lülitamist.

Tehke toiminguid pärast ühendatud seadme välja ja seejärel uuesti sisse lülitamist.

Vt samme ühenduse loomiseks. Sidumine (Seadme registreerimine)

R-kõrvaklapp vilgub punaselt ja ühendust ei ole võimalik luua

Lülitage BLUETOOTH-seade sisse, lubage selle Bluetoothi funktsioon ja valige BLUETOOTH-seadme nimekirjast need kõrvaklapid.

R-kõrvaklapp vilgub punaselt ja heliväljund puudub

Asetage mõlemad kõrvaklapid laadimiskarpi, oodake kuni näidikute kustumise või punaseks muutumiseni ning võtke siis kõrvaklapid ühenduse loomiseks uuesti välja. Pärast nende välja võtmist asetage L- ja R-kõrvaklapid teineteise kõrvale.

Kõrvaklapid ei hakka tööle kohe pärast seadmega ühenduse loomist

Olenevalt ühendatud seadmest võivad kõrvaklapid viivituse tõttu ühenduses koheselt mitte tööle hakata ka siniseks muutunud L-näidiku korral. Sel juhul oodake mõned sekundid ja korrake sama toimingut.

Helitugevus on madal või heli on ebameeldiv

Tõstke nende kõrvaklappide või ühendatud BLUETOOTH-seadme helitugevust.

Sisestage kõrvaklapid kindlamalt.

Muutke kuularite suurust.Heli kasutamiseks

Kõrvaklapid kukuvad kergesti kõrvadest välja

Muutke kuulari suurust.Heli kasutamiseks

Reguleerige pöördsobitus õigesse asendisse.Heli kasutamiseks

Heli on moonutatud

Reguleerige ühendatud BLUETOOTH-seadme helitugevust moonutuse kadumiseni ning seejärel reguleerige nende kõrvaklappide helitugevust.

Laadige põhiseade. Laadimine

Katkendlik heli või müra

Kasutage ühendatud seadet kõige stabiilsemat sidet võimaldavas paigutuses või asendis. Kõrvaklappide kätega katmisel kipub heli katkema. L-kõrvaklapp on põhiseade ning seda kasutatakse nii seadmega kui ka R-kõrvaklapiga ühendamiseks.

Vähendage seadmes käivitatud rakenduste arvu.

Laadige seade uuesti.Laadimine

Süsteem ei tööta korralikult

Laadige süsteem uuesti ja lülitage toide sisse.

Ei saa laadida (kõrvaklapid)

Eemaldage mõlemad kõrvaklapid laadimiskarbist ja asetage need uuesti tagasi.

Veenduge, et kõrvaklapid on täielikult laadimiskarpi sisestatud.

Eemaldage vatitampooniga kõrvaklappidelt ja laadimiskarbilt kogu mustus.

Laadige kõigepealt laadimiskarp.

Laadimiskarbi aku täielikul tühjenemisel ei alga laadimine ka kõrvaklappide laadimiskarpi paigutamisel ning seejärel USB-kaabli ühendamisel. Sel juhul eemaldage mõlemad kõrvaklapid laadimiskarbist ning laadige kõigepealt laadimiskarp.

Ainult kõrvaklappide ühe poole laadimiskarbist eemaldamisel võib laadimine selle kõrvaklapi laadimiskarpi tagasi panemisel korralikult mitte töötada. Sel juhul eemaldage mõlemad kõrvaklapid laadimiskarbist ja asetage need uuesti tagasi.

Ei saa laadida (laadimiskarp)

Erirakendus

Probleem

Tegevus

Rakendus ei käivitu

Enne rakenduse käivitamist ühendage nutitelefon selle tootega.

 

 

 

Kui kõrvaklapid on tummad või neid ei õnnestu teie BLUETOOTH-seadmega ühendada pärast tõrkeotsingu jaotises soovitatud toiminguid, võib probleemi lahendada kõrvaklappide seadistuse algseisu taastamine. Seadistuse algseisu taastamine