> Ühendamine (Toide sees)

Ühendamine (Toide sees)

Enne süsteemi kasutamist muusika kuulamiseks ja helistamiseks tuleb see siduda (seadme registreerimine) teie BLUETOOTH-seadmega.

Sidumine (Seadme registreerimine)

Taasühendamine

Kõrvaklappide ainult L-külje kasutamine