> Laadimine > Laadimiskarbi laadimine

Laadimiskarbi laadimine

Tõrgete või ebatavalise soojenemise vältimiseks veenduge laadimiskarbi laadimisel, et kasutate 5 V alalispingeväljundiga USB toiteadapterit.

Süsteemi laadimiseks kasutage ainult kaasasolevat laadimiskaablit.

1Avage laadimispesa kate.

charging 1 TWS

2Kasutage kaasasolevat USB-laadimiskaablit laadimiskarbi arvutiga (toide sees) või USB vahelduvvooluadapteriga (müügil olev) ühendamiseks.

charging 2 ET90

Selle sisselülitatud toitega arvutiga ühendamisel hakkab vilkuma sinine näidik näitamaks, et laadimine on alanud.

Laadimiskarbi laadimisaeg on ligikaudu 3 tundi.

Näidik laadimiskarbil

case lamp ET90
indicator TWS

Vilgub laadimise käigus. Laadimise lõpetamisel süttivad kõik näidikud korraks ning kustuvad.

Laadimise lõpetamisel lahutage USB-kaabel.