> Ühendamine (Toide sees) > Sidumine (Seadme registreerimine)

Sidumine (Seadme registreerimine)

Kasutusviis oleneb antud ühendusest.

Esimest korda sidumine

1Võtke välja kõrvaklappide mõlemad pooled.

connecting 1 New TWS
  1. Kõrvaklappide välja võtmisel süttivad näidikud L (vasak) ja R (parem) 1 sekundiks siniselt ning toide lülitub automaatselt sisse.

  2. L ja R kõrvaklappide omavahel ühendamisel hakkab R-näidik aeglaselt vilkuma.

  3. Lühikese aja pärast hakkab L-näidik kiiresti vaheldumisi punaselt ja siniselt vilkuma ning L-kõrvaklapist kostub häälteade „pairing“ (sidumine).

  4. connecting TWS

L- ja R-kõrvaklapi erineval ajal laadimiskarbist välja võtmisel võib nende vaheline ühendus ebaõnnestuda. Sellisel juhul pange kõrvaklapid tagasi laadimiskarpi, oodake, kuni nende toide lülitub välja ning korrake neid samme uuesti.

Selle toote puhul on peaseade L-kõrvaklapp. Teisisõnu kasutatakse L-kõrvaklappi nii antud seadmega kui ka R-kõrvaklapiga ühendamiseks.

2Lülitage BLUETOOTHi seadmel sisse Bluetoothi funktsioon.

connecting 2 New

3Valige seadmete loendist „HA-ET90BT“.

connecting 3 ET90

Ühenduse loomisel hakkavad L- ja R-näidik mõlemad aeglaselt siniselt vilkuma ning kõrvaklappe võib nüüd muusika kuulamiseks kasutada.

blue_flash TWS

Sidumise ajal võib olla vaja BLUETOOTHi seadmes sisestada PIN-kood. Sellisel juhul sisestage süsteemi PIN-koodiks „0000“.

Kui ühendamine (sidumine) ei ole lõpetatud 5 minuti jooksul pärast näidiku vilkuma hakkamist, lülitab süsteem end ise automaatselt välja.

1Vajutage ja hoidke Multi Button TWS nuppu mõlemal L- ja R-kõrvaklapil korraga 2 sekundi jooksul.

PLAY button TWS

2L- ja R-kõrvaklappide toide lülitub sisse. Kui L-näidik hakkab kiiresti vaheldumisi punaselt ja siniselt vilkuma (või kui L-kõrvaklapist kostub häälteade „pairing“ (sidumine)), eemaldage sõrm nupult.

connecting TWS

Kui L-näidik vaheldumisi punaselt ja siniselt ei põle, lülitage kõrvaklapi toide välja ja korrake neid samme. Toide väljas

3Lülitage BLUETOOTHi seadmel sisse Bluetoothi funktsioon.

connecting 2 New

4Valige seadmete loendist „HA-ET90BT“.

connecting 3 ET90

Ühenduse loomisel hakkavad L- ja R-näidik mõlemad aeglaselt siniselt vilkuma ning kõrvaklappe võib nüüd muusika kuulamiseks kasutada.

blue_flash TWS

Sidumise ajal võib olla vaja BLUETOOTHi seadmes sisestada PIN-kood. Sellisel juhul sisestage süsteemi PIN-koodiks „0000“.

Kui ühendamine (sidumine) ei ole lõpetatud 5 minuti jooksul pärast näidiku vilkuma hakkamist, lülitab süsteem end ise automaatselt välja.

Teise ja järgnevate seadmete sidumine

1Lülitage välja viimati seotud seadme Bluetooth-funktsioon.

2Võtke välja kõrvaklappide mõlemad pooled.

connecting 1 New TWS
  1. Kõrvaklappide välja võtmisel süttivad L- ja R-näidikud 1 sekundiks siniselt ning toide lülitub automaatselt sisse.

  2. L ja R kõrvaklappide omavahel ühendamisel hakkab R-näidik aeglaselt vilkuma.

L- ja R-kõrvaklapi erineval ajal laadimiskarbist välja võtmisel võib nende vaheline ühendus ebaõnnestuda. Sellisel juhul pange kõrvaklapid tagasi laadimiskarpi, oodake, kuni nende toide lülitub välja ning korrake neid samme uuesti.

3Vajutage ja hoidke L-kõrvaklapi Multi Button TWS nuppu umbes 2 sekundi jooksul.

L-kõrvaklapi Multi Button TWS nupu vajutamine ja umbes 4 sekundi jooksul hoidmine lülitab kõrvaklappide toite välja. Kui toide on välja lülitatud, asetage need tagasi laadimiskarpi ning korrake neid samme algusest peale.

4Kui L-näidik hakkab kiiresti vaheldumisi punaselt ja siniselt vilkuma (või kui L-kõrvaklapist kostub häälteade „pairing“ (sidumine)), eemaldage sõrm nupult.

connecting TWS

5Lülitage BLUETOOTHi seadmel sisse Bluetoothi funktsioon.

connecting 2 New

6Valige seadmete loendist „HA-ET90BT“.

connecting 3 ET90

Ühenduse loomisel hakkavad L- ja R-näidik mõlemad aeglaselt siniselt vilkuma ning kõrvaklappe võib nüüd muusika kuulamiseks kasutada.

blue_flash TWS

Sidumise ajal võib olla vaja BLUETOOTHi seadmes sisestada PIN-kood. Sellisel juhul sisestage süsteemi PIN-koodiks „0000“.

Kui ühendamine (sidumine) ei ole lõpetatud 5 minuti jooksul pärast näidiku vilkuma hakkamist, lülitab süsteem end ise automaatselt välja.

1Kui kõrvaklappide toide on välja lülitatud, vajutage ja hoidke L-kõrvaklapi Multi Button TWS nuppu umbes 7 sekundit.

PLAY button (L) TWS

L-kõrvaklapi Multi Button TWS nupu vajutamisel ja hoidmisel umbes 15 sekundi jooksul lähtestatakse kõrvaklappide seaded. Sel juhul tehke pärast L- ja R-kõrvaklapi lähtestamist uuesti läbi sammud jaotisest Sidumine (seadme registreerimine). Seadistuse algseisu taastamine

2Kui L-kõrvaklapi toide lülitub sisse ja L-näidik hakkab kiiresti vaheldumisi punaselt ja siniselt vilkuma (või kui L-kõrvaklapist kostub häälteade „pairing“ (sidumine)), eemaldage sõrm nupult.

connecting TWS_L

3Lülitage BLUETOOTHi seadmel sisse Bluetoothi funktsioon.

connecting 2 New

4Valige seadmete loendist „HA-ET90BT“.

connecting 3 ET90

L-kõrvaklapi edukalt seadmega ühendamisel hakkab L-näidik aeglaselt vilkuma.

blue_flash TWS_L

5Vajutage ja hoidke R-kõrvaklapi Multi Button TWS nuppu umbes 2 sekundit. R-näidik süttib 1 sekundiks siniselt ja toide lülitub sisse. Pärast R-näidiku süttimist eemaldage sõrm. Nüüd on see L-kõrvaklapiga ühendatud.

PLAY button (R) TWS

Pärast ühenduse loomist L- ja R-kõrvaklapi vahel hakkab R-näidik aeglaselt siniselt vilkuma ning kõrvaklappe saab nüüd kasutada muusika kuulamiseks.

blue_flash TWS

R-kõrvaklapil Multi Button TWS nupu vajutamine ja hoidmine umbes 15 sekundi jooksul lähtestab kõrvaklappide seaded. Sel juhul tehke pärast L- ja R-kõrvaklapi lähtestamist uuesti läbi sammud jaotisest Sidumine (seadme registreerimine). Seadistuse algseisu taastamine