> Ühendamine (Toide sees) > Taasühendamine

Taasühendamine

Seadmega ühendamine laadimiskarbist välja võetud kõrvaklappidega

Lülitage ühendataval seadmel sisse Bluetooth-funktsioon ning võtke mõlemad kõrvaklapid laadimiskarbist välja. Kõrvaklappide toide lülitub automaatselt sisse ning need ühendatakse automaatselt uuesti viimati ühendatud seadmega.

connecting 1 New TWS

Seadmega ühendamine, kui kõrvaklapid ei asu laadimiskarbis

1Kontrollige, et kõrvaklappide toide on väljas. Toide väljas

2Lülitage ühendataval seadmel sisse Bluetooth-funktsioon ning vajutage mõlemal L- ja R-kõrvaklapil korraga Multi Button TWS nuppu umbes 2 sekundi jooksul.

PLAY button TWS

[L]

  1. Näidik kõrvaklapil süttib 1 sekundiks siniselt ja toide lülitub sisse.

  2. Kui näidik hakkab aeglaselt punaselt vilkuma, üritavad kõrvalapid luua ühendust viimati ühendatud seadmega.

  3. Ühenduse loomisel hakkab L-näidik aeglaselt siniselt vilkuma.

  4. blue_flash TWS_L

[R]

  1. Näidik kõrvaklapil süttib 1 sekundiks siniselt ja toide lülitub sisse.

  2. Näidiku aeglaselt punaselt vilkuma hakkamisel üritab see ühenduse loomist.

  3. Ühenduse loomise järel vilgub R-näidik kaks korda siniselt ning lülitub aeglasele vilkumisele.

  4. blue_flash TWS

Kui R-näidik vilgub punaselt, tähendab see, et L- ja R-kõrvaklapp ei ole omavahel ühendatud. Sellisel juhul lülitage mõlema L- ja R-kõrvaklapi toide välja ning seejärel üheaegselt uuesti sisse.

L-kõrvaklapi Multi Button TWS nupu vajutamisel ja hoidmisel umbes 7 sekundi jooksul hakkab L-näidik kiiresti vahelduvalt punaselt ja siniselt vilkuma. Sel juhul lülitage kõrvaklapi toide välja ning korrake neid samme algusest peale. Toide väljas

R-kõrvaklapil Multi Button TWS nupu vajutamine ja hoidmine umbes 15 sekundi jooksul lähtestab kõrvaklappide seaded. Sel juhul tehke pärast L- ja R-kõrvaklapi lähtestamist uuesti läbi sammud jaotisest Sidumine (seadme registreerimine). Seadistuse algseisu taastamine