> Rakenduse kasutamine

Rakenduse kasutamine

Rakendus „JVC Headphones Manager“

„JVC Headphones Manager“ on nutitelefoni rakendus HA-ET90BT kõrvaklappidele.

Bluetooth-toetusega nutitelefoni installitult võimaldab „JVC Headphones Manager“ vaadata järelejäänud akutaset, muuta helilaadi ning kasutada nutitelefonil käepäraseid funktsioone, nagu „Find earphones“ (kõrvaklappide ülesleidmiseks).

Rakenduse ekraanid ja kuvatav teave võivad muutuda.

Operatsioonisüsteemi spetsifikatsioonide muutumisel võib rakenduse tugi kaduda.

Me ei garanteeri antud toote tööd kõikidel seadmetel.

Rakenduse „JVC Headphones Manager“ installimine

Otsige „JVC Headphones Manager“ Google Plays (Androidi seadmed) või App Storeʼis (iPhoneʼid) ning installige rakendus.

Nutitelefoni rakendus „JVC Headphones Manager“ toetab operatsioonisüsteemide versioone Android 5.0 kuni 8.0 ja iOS10 kuni 11.

Icon Apple
Icon Google

Rakendus on ühilduv Bluetooth 4.2 ja hilisemate versioonidega.

Me ei garanteeri, et antud rakendus jääb alatiselt allalaaditavaks. Operatsioonisüsteemi spetsifikatsioonide muutumisel võib rakenduse ühilduvus kaduda.

Ettevaatusabinõud kasutamisel

Palun lugege hoolikalt läbi litsentsileping. Litsentsilepingut saab vaadata rakenduse „Info“ ekraanil.

Antud rakendus tagatakse ainult litsentsilepingu tingimustega nõustunud kasutajatele. Rakenduse installimise või kasutamise korral loetakse, et kasutaja on litsentsilepingu tingimustega nõustunud.

Kasutajatel, kes litsentsilepingu tingimustega ei nõustu, palume seda rakendust mitte kasutada ning see viivitamatult maha installida.

Rakenduse „JVC Headphones Manager“ käivitamine

Mõnede nutitelefonide puhul võib olla vajalik juurdepääs asukohaandmetele. Lülitage kasutatava seadme asukohaandmed sisse (ON). Siirduge järgmisele sammule ainult siis, kui nõustute asukohaandmete sisselülitamisega.

1Enne rakenduse „JVC Headphones Manager“ kasutamist looge nutitelefoni ja HA-ET90BT vahel Bluetooth-ühendus. Täpsemalt Bluetooth-ühenduse kohta vt jaotisest Ühendamine (Toide sees) ja kasutatava nutitelefoni kasutusjuhendist.

2Käivitage „JVC Headphones Manager“.

Appli-1

3Valige „HA-ET90BT“.

Appli-2 EN

Rakenduse „JVC Headphones Manager“ kasutamine

Põhitööekraan

See ekraan võimaldab vaadata ühendatud kõrvaklappide järelejäänud akutaset ning muuta helilaadi.

Appli-3-2
 1. Info

 2. Siin on toodud link kasutusjuhendisse, litsentsileping ja teave, nagu rakenduse versioon.

 3. LR

 4. Süttib kõrvaklappide ühendamisel.

 5. Akutaseme näidik

 6. Näitab L-kõrvaklapi järelejäänud akutaset.

 7. SOUND MODE

 8. Puudutage vastavalt helilaadi ümberlülitamiseks.

 9. FIND

 10. Puudutage ekraani Find Earphones (Kõrvaklappide ülesleidmine) kuvamiseks.

Kõrvaklappide ülesleidmise ekraan

Ühendatud kõrvaklappide näidikud süttivad ning kõrvaklappidest kõlab „piiks“. Kasutage seda funktsiooni oma kõrvaklappide kergesti ülesleidmiseks.

Appli-4 EN
 1. LEFT/RIGHT

 2. Valige, kumb kõrvaklappide pool peab piiksuma ja helendama. Võimalikud valikud on: ainult L (vasak), ainult R (parem) ning L ja R mõlemad.

 3. START

 4. Puudutage START kõrvaklappide heli kuuldavale toomiseks ja helendamiseks. Vajutage STOP heli ja helendamise lõpetamiseks. Teise võimalusena võib heli ja helenduse lõpetamiseks vajutada kõrvaklapi nuppu.

  Appli-5 EN

Funktsiooni „Find earphones (Kõrvaklappide ülesleidmine)“ kasutamisel kõlab kõrvaklappidest vali „piiks“. Veenduge enne START vajutamist, et kõrvaklapid on kõrvadest eemaldatud.

Rakenduse ebastabiilse töö korral lülitage see täielikult välja. Lülitage Bluetooth-funktsioon ühendatud seadmel OFF (VÄLJA) ja siis uuesti ON (SISSE) ning taaskäivitage seejärel rakendus.

Seda funktsiooni ei saa kasutada signaali puudumisel kõrvaklappide mõlemal poolel.