> Toide väljas

Toide väljas

Toite väljalülitamine kõrvaklappide laadimiskarpi paigutamisega

Pärast kõrvaklappide kasutamist pange need tagasi laadimiskarpi. Kõrvaklappide toide lülitub välja ning laadimine algab automaatselt.

Power OFF TWS

Kõrvaklappide laadimine algab pärast nendel näidikute punaselt süttimist ning laadimiskarbi näidiku vilkuma hakkamist või siniselt süttimist.

Kui laadimiskarbi aku on tühjenenud, ei lülitu kõrvaklappide toide automaatselt välja ka nende tagasi laadimiskarpi asetamisel. Sel juhul laadige laadimiskarp. Laadimiskarbi laadimine

Ainult kõrvaklappide ühe poole laadimiskarbist eemaldamisel võib selle kõrvaklapi toide laadimiskarpi tagasi panemisel korralikult mitte välja lülituda. Sel juhul eemaldage mõlemad kõrvaklapid laadimiskarbist ja asetage need uuesti tagasi.

Kõrvaklappide väljalülitumisel nende laadimiskarpi paigutamisel seadeid ei salvestata.

Toite väljalülitamine kõrvaklappide abil

Vajutage Multi Button TWS L- või R-kõrvaklapil umbes 4 sekundit.

PLAY button TWS

Kõrvaklapi näidik süttib 1 sekundiks punaselt ja kustub uuesti. Toide on nüüd välja lülitatud. Eemaldage sõrm pärast näidiku kustumist.

L- või R-kõrvaklapi toite väljalülitamisel lülitub teine pool välja automaatselt.

Toite väljalülitamisel kõrvaklappidel asuva nupu abil salvestatakse enne väljalülitamist helitugevuse ja helilaadi seaded.