> Ühendamine (Toide sees) > Kõrvaklappide ainult L-külje kasutamine

Kõrvaklappide ainult L-külje kasutamine

Pärast ühendatava seadme Bluetooth-funktsiooni sisse lülitamist on nüüd L-kõrvaklappi võimalik eraldi kasutada.

Võtke L-kõrvaklapp laadimiskarbist välja. Kõrvaklapi toide lülitub automaatselt sisse ning see ühendatakse automaatselt uuesti viimati ühendatud seadmega.

earphone L

Laadimiskarbis mitteasuva L-kõrvaklapi kasutamiseks vajutage L-kõrvaklapil toite sisse lülitamiseks kaks korda Multi Button TWS nuppu.

Kui sidumine on tegemata, teostage see enne kasutamist. Sidumine (Seadme registreerimine)

Audioväljund on monauraalne.

Ainult kõrvaklappide ühe poole laadimiskarbist eemaldamisel võib selle kõrvaklapi toide laadimiskarpi tagasi panemisel mitte välja lülituda. Sel juhul eemaldage mõlemad kõrvaklapid laadimiskarbist ja asetage need uuesti tagasi.

Kõrvaklappide mõlema poole kasutamiseks võtke R-kõrvaklapp laadimiskarbist välja.

Pidage silmas, et R-kõrvaklappi ei saa eraldi kasutada.