> Probleemide korral > Seadistuse algseisu taastamine

Seadistuse algseisu taastamine

Kui üks kõrvaklappidest on tumm või kõrvaklappe ei õnnestu teie BLUETOOTH-seadmega ühendada pärast tõrkeotsingu jaotises soovitatud toiminguid, võib probleemi lahendada kõrvaklappide seadistuse algseisu taastamine.

Kõikide seotud seadmete teave kustutatakse (lähtestatakse). Teostage sidumine uuesti algusest peale.

1Vajutage mõlemal kõrvaklapil nuppu toite välja lülitamiseks.

2Vajutage L-nuppu umbes 15 sekundit. Näidiku aeglaselt vaheldumisi punaselt ja siniselt vilkuma hakkamisel eemaldage sõrm.

3Edasi vajutage ja hoidke R-nuppu. R-näidiku aeglaselt siniselt vilkuma hakkamisel eemaldage sõrm.

Edasi hakkab L-näidik kiiresti vaheldumisi punaselt ja siniselt vilkuma. Kõrvaklapid on nüüd seadme sidumiseks valmis. Siduge kõrvaklapid seadmega. Sidumine (Seadme registreerimine)

Kõrvaklappide algseisu lähtestamisel veenduge, et L- ja R-kõrvaklapid on viidud teineteisele nii lähedale kui võimalik.