> Audio/Telefon > Audio funkce

Audio funkce

Poslech hudby

Pro přehrávání hudby spusťte aplikaci přehrávání na připojeném zařízení BLUETOOTH.

Provoz dálkového ovládání

Přehrát/pozastavit (Icon_Play-Pause)

Stiskněte jednou rychle tlačítko Maru2.

Nastavení hlasitosti (Icon_Volume-Down/Icon_Volume-UP)

Stiskněte jednou rychle tlačítko Minus Icon/Plus Icon.

Po plynulou změnu hlasitosti podržte tlačítko ve stisknuté poloze.

Přeskočení na další stopu (Icon_FF)

Během přehrávání dvakrát rychle stiskněte tlačítko Plus Icon.

Přeskočení na předchozí stopu nebo na začátek aktuální stopy (Icon_REW)

Během přehrávání dvakrát rychle stiskněte tlačítko Minus Icon.

Tento přístroj nezaručí řádnou funkci všech prvků dálkového ovládání.

Když je zbývající kapacita baterie nízká, ozve se každé 4 minuty alarm.