> Připojení > Opětovné připojení (zapnuto)

Opětovné připojení (zapnuto)

1Zkontrolujte, jestli je vypnuté napájení.

2Během zapnuté funkce BLUETOOTH na zařízení BLUETOOTH podržte po dobu přibližně 3 sekund stisknuté tlačítko Maru2 na systému.

Kontrolka se na 1 sekundu modře rozsvítí a zapne se napájení. Systém se poté automaticky pokusí znovu připojit k naposled použitému zařízení BLUETOOTH. Pokud je navázáno spojení, kontrolka nadále pomalu modře bliká.

Pokud kontrolka trvale pomalu bliká červeně, spojení mezi systémem a zařízením BLUETOOTH nebylo navázáno. V takovém případě vyberte na zařízení BLUETOOTH systém, který se má připojit.

Pokud podržíte po dobu přibližně 5 sekund stisknuté tlačítko Maru2 v době vypnutí napájení, kontrolka začne střídavě červeně a modře blikat a systém se přepne do režimu párování. V takovém případě vypněte napájení systému a podržte po dobu přibližně 3 sekund stisknuté tlačítko Maru2 pro opětovné zapnutí napájení.