> Odstraňování problémů

Odstraňování problémů

Projev

Akce

Nelze spárovat

Neuvolňujte tlačítko Maru2, dokud kontrolka nezačne střídavě červeně a modře blikat.

Při párování se ujistěte, že je zařízení BLUETOOTH vzdáleno do 1 m od vašich sluchátek.

Zapněte zařízení BLUETOOTH a povolte párování.

Nelze se připojit

Při připojování se ujistěte, že se zařízení BLUETOOTH nachází ve vzdálenosti do 1 m od sluchátek.

Zapněte zařízení BLUETOOTH a povolte připojení.

Odstraňte informace o párování na seznamu zařízení BLUETOOTH a znovu proveďte párování.

Indikátor bliká červeně a připojení nelze dokončit.

Zapněte zařízení BLUETOOTH, aktivujte jeho funkci Bluetooth a vyberte toto zařízení ze seznamu zařízení BLUETOOTH.

Po připojení k tomuto přístroji připojené zařízení BLUETOOTH nefunguje okamžitě.

V závislosti na připojeném zařízení BLUETOOTH, přestože po připojení k této jednotce indikátor zmodrá, nemusí zařízení BLUETOOTH pracovat okamžitě kvůli časovému zpoždění během připojování. Počkejte několik sekund a zkuste operaci znovu.

Hlasitost je nízká nebo je zvuk nepříjemný.

Zvyšte hlasitost na tomto zařízení nebo na připojeném zařízení BLUETOOTH.

Zvuk je zkreslený.

Nastavte hlasitost na připojeném zařízení BLUETOOTH, aby nedocházelo ke zkreslení.

Nabijte jednotku.Nabíjení

Zvuk je rozrušený a je slyšet šum.

Změňte polohu zařízení BLUETOOTH připojeného do polohy a směru, kde je komunikace stabilní.

Zkuste snížit počet aplikací spuštěných na připojeném zařízení BLUETOOTH.

Nabijte tuto jednotku.Nabíjení

Systém nefunguje správně.

Pro resetování podržte stisknuté tlačítko Maru2 po dobu minimálně 20 sekund.