> Audio/Telefon > Funkce pro telefon

Funkce pro telefon

Provoz dálkového ovládání

Přijetí hovoru

Při příjmu hovoru stiskněte jednou rychle tlačítko Maru2.

Ukončení hovoru

Během hovoru stiskněte jednou rychle tlačítko Maru2.

Odmítnutí hovoru

Při příjmu hovoru stiskněte dvakrát rychle tlačítko Maru2.

Přepínání hovoru mezi sluchátky a chytrým telefonem

Během hovoru stiskněte dvakrát rychle tlačítko Maru2.

Používání funkce hlasového asistenta (Siri atd.)

Pokud nepoužíváte funkci telefonu, stiskněte dvakrát rychle tlačítko Maru2.

Tento přístroj nezaručí řádnou funkci všech prvků dálkového ovládání.