> Připojení > Párování

Párování

1Zkontrolujte, jestli je vypnuté napájení.

2V závislosti na stavu připojení proveďte jednu z následujících činností.

Při provádění připojení poprvé

Podržte po dobu 3 sekund stisknuté tlačítko Maru2, dokud nezačne kontrolka střídavě červeně a modře blikat.

Pokud jsou k připojení k dispozici 2 nebo více zařízení BLUETOOTH

Podržte po dobu 5 sekund stisknuté tlačítko Maru2, dokud nezačne kontrolka střídavě červeně a modře blikat.

3Na zařízení BLUETOOTH zapněte funkci Bluetooth.

4Ze seznamu zařízení vyberte „JVC HA-S20BT“.

Po dokončení připojení začne indikátor blikat pomalu modře.

Během párování může zařízení BLUETOOTH požadovat zadání kódu PIN. V tomto případě zadejte jako kód systému „0000“.

Pokud spojení (párování) není dokončeno do 5 minut poté, co indikátor začal blikat, systém se sám automaticky vypne.