> Vypnutí

Vypnutí

Podržte po dobu přibližně 3 sekund stisknuté tlačítko Maru2.

Nejprve se na dobu 1 sekundy rozsvítí červeně kontrolka, poté zhasne a napájení se vypne.

Pokud kontrolka zcela zhasne, napájení je vypnuté.

Pokud asi 5 minut nepřipojíte žádné zařízení BLUETOOTH, systém se automaticky sám vypne.