> Ostatní > Licence

Licence

Značka a logo Bluetooth® jsou registrované obchodní známky společnosti Bluetooth Inc. Jakékoli používání těchto značek společností JVCKENWOOD Corporation (JVC) podléhá podmínkám licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náležejí příslušným vlastníkům.

Siri is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google Apps je obchodní známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Google Inc.