> Nabíjení

Nabíjení

Při nabíjení sluchátek použijte USB AC adaptér s výkonem DC 5 V, abyste tak předešli selhání nebo abnormální tvorbě tepla.

Pro nabíjení systému používejte pouze dodaný nabíjecí kabel.

S použitím dodaného nabíjecího kabelu připojte systém a běžně dostupný konverzní adaptér USB nebo počítač, zatímco je počítač zapnutý.

1Chcete-li zahájit nabíjení, připojte dodaný nabíjecí kabel.

Kontrolka se rozsvítí červeně a spustí se nabíjení. Po nabití kontrolka zhasne.

Čas nabíjení je cca 2,5 hodiny.

Provoz není při nabíjení možný.