> Σύνδεση

Σύνδεση

Είναι απαραίτητο να γίνει σύζευξη (καταχώρηση συσκευής) του Συστήματος με τη συσκευή BLUETOOTH σας πριν χρησιμοποιήσετε το Σύστημα για να ακούσετε μουσική και να πραγματοποιήσετε κάποια κλήση.