> Άλλα > Σχετικά με τα ακουστικά

Σχετικά με τα ακουστικά

Η ποιότητα των ακουστικών υποβαθμίζεται με την πάροδο του χρόνου ακόμη και με την κανονική χρήση και συντήρηση.

Συνδέστε σταθερά τα ακουστικά κατά την αντικατάστασή τους. Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται τα ακουστικά να παραμείνουν στον έξω ακουστικό πόρο κατά την αφαίρεσή τους, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει πιθανό κίνδυνο για την υγεία.

Αν τα ακουστικά είναι βρώμικα, καθαρίστε την επιφάνεια με νωπό πανί. Μην ξεπλύνετε με νερό.