> Ήχος/Τηλέφωνο > τη λειτουργία ήχου

τη λειτουργία ήχου

Τρόπος χρήσης

Αναγνωρίστε το αριστερό και το δεξί ακουστικό. (Υπάρχει μια ημικυκλική προεξοχή στην πλευρά L (αριστερά).)

Wearing_FX23_9BT + Wearing FX23BT

Αριστερά: Προεξοχή

Τα μεσαίου μεγέθους ακουστικά από σιλικόνη παρέχονται μαζί με την αγορά.

Το εσφαλμένο μέγεθος ακουστικού μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή ήχου και έλλειψη μπάσων.

Για να απολαύσετε καλής ποιότητας ήχο, επιλέξτε τα πιο κατάλληλα ακουστικά μεταξύ των S (μικρό)/M (μεσαίο) και τοποθετήστε τα στα αυτιά σας.

Ελέγξτε αν το ακουστικό είναι συνδεδεμένο σταθερά όπως φαίνεται στην εικόνα.

Εάν το ακουστικό δεν είναι καλά στερεωμένο, μπορεί να γλιστρήσει από τη θέση του όταν είναι σε χρήση και να παραμείνει μέσα στο αυτί σας. Εάν το ακουστικό παραμείνει στο αυτί σας, προσέξτε να μην το πιέσετε περισσότερο μέσα στο αυτί σας.

Wearing_1 FX23_9BT

Ακούγοντας μουσική

Εκκινήστε την εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής στη συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

Music Play

Χρήση του τηλεχειριστηρίου

Functions

Αναπαραγωγή/Παύση (Icon_Play-Pause)

Πατήστε το κουμπί Maru μία φορά γρήγορα.

Ρύθμιση της έντασης ήχου (Icon_Volume-Down/Icon_Volume-UP)

Πατήστε το κουμπί Minus Icon/Plus Icon μία φορά γρήγορα.

Κρατήστε πατημένο το κουμπί για να αλλάξετε συνεχόμενα την ένταση του ήχου.

Παράλειψη και μετάβαση στο προηγούμενο κομμάτι ή έναρξη του τρέχοντος κομματιού/Παράλειψη και μετάβαση στο επόμενο κομμάτι (Icon_REW/Icon_FF)

Πατήστε το κουμπί Minus Icon/Plus Icon δύο φορές γρήγορα κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

Αυτή η μονάδα δεν μπορεί να εγγυηθεί τη λειτουργία όλων των λειτουργιών του τηλεχειριστηρίου.

Όταν το εναπομένον φορτίο της μπαταρίας είναι χαμηλό, θα ηχεί ένα ηχητικό σήμα.