> Nabíjanie

Nabíjanie

Pri nabíjaní slúchadiel použite USB na AC adaptér s výkonom DC 5 V, aby ste tak predišli poruche alebo abnormálnej tvorbe tepla.

Na nabíjanie systému používajte iba dodaný nabíjací kábel.

Nepoužívajte tento systém počas nabíjania, pretože nabíjateľná batéria môže byť horúca.

1Pomocou dodaného nabíjacieho kábla prepojte systém s komerčne dostupným USB adaptérom alebo počítačom, keď je počítač zapnutý.

Indikátor svieti na červeno a spustí sa nabíjanie. Po ukončení nabíjania indikátor zhasne.

Doba nabíjania je približne 3,5 hodiny.