> Ostatné

Ostatné

Táto časť poskytuje informácie o licencii, technických údajoch atď.

Licencia

Technické údaje