> Zvuk/Telefón

Zvuk/Telefón

Táto časť poskytuje informácie o ovládaní zvuku a ovládaní telefónu.

Ovládanie zvuku

Ovládanie telefónu