> Ostatné > Licencia

Licencia

Značka Bluetooth® a logo sú registrovanými obchodnými známkami spoločnosti Bluetooth Inc. a tieto značky používa spoločnosť JVCKENWOOD Corporation (JVC) na základe licencie. Iné obchodné známky a obchodné mená patria ich príslušným vlastníkom.

Siri is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.