> Zvuk/Telefón > Ovládanie telefónu

Ovládanie telefónu

Používanie diaľkového ovládania

Prijatie hovoru

Pri prijímaní hovoru jedenkrát rýchlo stlačte tlačidlo Icon_Play-Pause.

Ukončenie hovoru

Počas hovoru jedenkrát rýchlo stlačte tlačidlo Icon_Play-Pause.

Odmietnutie hovoru

Pri prijímaní hovoru stlačte tlačidlo Icon_Play-Pause približne na 2 sekundy.

Prepnutie hovoru medzi slúchadlami a inteligentným telefónom

Počas hovoru stlačte tlačidlo Icon_Play-Pause približne na 2 sekundy.

Používanie funkcie hlasového asistenta (Siri atď.)

Ak nepoužívate funkciu telefónu, stlačte tlačidlo Icon_Play-Pause približne na 2 sekundy.

Toto zariadenie nezaručuje prevádzkyschopnosť všetkých funkcií diaľkového ovládania.