Lyssna på musik

1Kontrollera både (vänster) hörlur L och (höger) hörlur R.

Det finns en upphöjd halvklotformad del på vänster hörlur (L).

Wearing_NP50T + Wearing_NP50T

Vänster: Förhöjning

2Håll hörlurarna enligt bilden, undvik att röra vid touchsensorområdena.

Wearing_2_NP50T + Wearing_2_NP50T

Touchsensorområde

3Fäst öronkroken mellan örat och huvudet.

ear_fit_1_NP50T + ear_fit_1_NP50T

Öronkrok

4Vrid öronkroken mot örats bakre del.

ear_fit_2_New_NP50T

5Tryck hörlursenheten mot huvudet så att den kommer i kontakt med örat.

ear_fit_3_New_NP50T

Sätt fast hörlurarna på rätt sätt enligt diagrammet.

Wearing_3_NP50T + Wearing_3_NP50T

Korrekt

Fel

Om hörluren lutar bort från örat eller sitter för högt upp på örat kan den falla av eller så kanske ljudet inte hörs tydligt. Bär hörlurarna korrekt.

Starta musikspelarappen på den anslutna BLUETOOTH-enheten för att starta uppspelningen.

Functions_LR_NP50T_U + Functions_LR_NP50T_U

1x

1x

2x

2x

3x

3x

5x

1 sekund

Touchsensorområde

Slå på/av läget för kort fördröjning

Växlar ljudläget

Uppspelning/Paus (Icon_Play-Pause)

Tryck kort en gång på L eller R touchsensorområde.

Volymjustering (Icon_Volume-Down/Icon_Volume-UP)

För att höja volymen, tryck kort tre gånger på touchsensorområde på hörlur L.

För att sänka volymen, tryck på touchsensorområde på hörlur L snabbt två gånger.

Hoppa till nästa spår (Icon_FF)

Vid uppspelning trycker du kort två gånger på touchsensorområde på hörlur R.

Hoppa till föregående spår eller början av aktuellt spår (Icon_REW)

Vid uppspelning trycker du snabbt 3 gånger på touchsensorområde på hörlur R.

Slå på/av läget för kort fördröjning

Tryck kort fem gånger på touchsensorområde på hörlur L.

Om du upplever att det finns en tidsfördröjning mellan videobilder och ljudet när du tittar på film, kan du använda läget för kort fördröjning för att reducera denna fördröjning.

Ljudvägledningens röstmeddelande ”Low Latency” hörs när du aktiverar läget för kort fördröjning. Ljudvägledningens röstmeddelande ”Normal Latency” hörs när du stänger av läget för kort fördröjning.

Växlar ljudläget

Tryck på touchsensorområde på hörlur L i ca 1 sekund och släpp fingret när du hör ett pip.

Ljudläget växlar enligt följande varje gång du trycker på hörluren i ca 1 sekund och sedan släpper fingret.

Function_switching_Sound_mode_3 + Function_switching_Sound_mode_NP50T

NORMAL

HÖG

BAS

Du kommer att höra en ljudvägledning när funktionen växlas.

NORMAL:

Detta är det normala läget.

HÖG:

Detta läge förstärker mellanregistret för att förbättra hörbarheten i brusiga miljöer.

BAS:

Detta läge ger en ljudbalans med en starkare bas.

Ljudet, som för närvarande spelas när du växlar läget för kort fördröjning, kan avbrytas. För mer information om hur du löser detta problem, se Felsökning

När den återstående batteriladdningen blir låg hörs en ljudvägledning som informerar dig om att den återstående batterinivån är låg.

När den återstående batterinivån blir låg stängs strömmen av automatiskt från den hörlur som fick slut på batteri.

När du tittar på filmer med hörlurarna kan en viss tidsfördröjning uppstå i ljudutgången.

På grund av hörlurarnas strukturella konstruktion kan en för stor ökning av volymen orsaka ljudläckage. Var försiktig så att du inte höjer volymen för högt och besvärar personer i närheten.

Vi kan inte garantera alla funktioner för BLUETOOTH-enheten.

Starta musikspelarappen på den anslutna BLUETOOTH-enheten för att starta uppspelningen.

Hörlur L används som ett exempel på bilden.

Functions_L_NP50T_U + Functions_L_NP50T_U

1x

2x

3x

Touchsensorområde

Uppspelning/Paus (Icon_Play-Pause)

Tryck snabbt en gång på touchsensorområde.

Volymjustering (Icon_Volume-Down/Icon_Volume-UP)

Om du vill höja volymen trycker du snabbt på touchsensorområde 3 gånger.

Om du vill sänka volymen trycker du på touchsensorområde snabbt två gånger.

När den återstående batteriladdningen blir låg hörs en ljudavisering i hörlurarna.

Hörlurarna stängs av automatiskt när den återstående batterinivån blir för låg.

När du tittar på filmer med hörlurarna kan en viss tidsfördröjning uppstå i ljudutgången.

På grund av hörlurarnas strukturella konstruktion kan en för stor ökning av volymen orsaka ljudläckage. Var försiktig så att du inte höjer volymen för högt och besvärar personer i närheten.

Vi kan inte garantera alla funktioner för BLUETOOTH-enheten.