> Avstängning

Avstängning

Efter att hörlurarna använts, sätt tillbaka dem i laddningsasken. Hörlurarna kommer att stängas av och laddningen startar automatiskt.

Power_OFF_NP50T

Hörlurarna laddas. Laddning pågår

Om laddningsasken är urladdad stängs inte hörlurarna av automatiskt, även om de sätts tillbaka i laddningsasken. Ladda laddningsasken när det inträffar. Ladda laddningsasken och hörlurarna

Touchsensorn kan svara och strömmen kan slås på när touchsensorområdet kommer i kontakt med något. Sätt tillbaka hörlurarna i laddningsfodralet när de inte används.

Håll in L och R touchsensorområde i cirka 3 sekunder.

PLAY_button_LR_NP50T + Button_LR_NP50T

Touchsensorområde

Släpp fingret när indikatorn tänds. Indikatorlampan släcks och strömmen stängs av.

Touchsensorn kan svara och strömmen kan slås på när touchsensorområdet kommer i kontakt med något. Sätt tillbaka hörlurarna i laddningsfodralet när de inte används.