> Övrigt > Om funktionen Automatisk avstängning

Om funktionen Automatisk avstängning

Om anslutning (sammankoppling) inte är avslutad inom 5 minuter efter att indikatorn börjar blinka stängs systemet automatiskt av.

När anslutningen väl har upprättats bibehålls den även om du inte spelar någon musik.

Om hörlurarna stängs av på grund av den automatiska avstängningen, sätt tillbaka hörlurarna i laddningsfodralet och ta ut dem igen.