> Övrigt > Indikatorstatuslista

Indikatorstatuslista

Hörlurarnas status

Status

Åtgärd

L

R

Tänds

indicator_white

Tänds

indicator_white

Laddning pågår (i laddningsfodralet)

-

Ljuset slocknar

Ljuset slocknar

Laddning slutförd (i laddningsfodralet)

-

Blinkar långsamt

indicator_pairing_white_A7T

Blinkar långsamt

indicator_pairing_white_A7T

Ansluta hörlurarna L och R

Hörlurarna L och R ansluts automatiskt. Indikatorn på L-hörluren blinkar snabbt i väntan på parkoppling.

Blinkar snabbt

indicator_pairing_wait_white_A7T

Blinkar långsamt två gånger

indicator_white_0.3_2sec_A7T

Parkopplingsberedskap (när hörlur L är basenhet)

Slå på BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten och välj den här enheten från enhetslistan.
Om anslutning inte kan upprättas, radera ihopparningsinformationen i BLUETOOTH-enheten och utför ihopparning igen.

Para ihop (registrera en enhet)

Blinkar långsamt två gånger

indicator_white_0.3_2sec_A7T

Blinkar snabbt

indicator_pairing_wait_white_A7T

Parkopplingsberedskap (när hörlur R är basenhet)

Slå på BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten och välj den här enheten från enhetslistan.
Om anslutning inte kan upprättas, radera ihopparningsinformationen i BLUETOOTH-enheten och utför ihopparning igen.

Para ihop (registrera en enhet)

Blinkar snabbt

indicator_pairing_wait_white_A7T

-

Parkopplingsberedskap (när endast hörlur L används)

Slå på BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten och välj den här enheten från enhetslistan.
Om anslutning inte kan upprättas, radera ihopparningsinformationen i BLUETOOTH-enheten och utför ihopparning igen.

Para ihop (registrera en enhet)

-

Blinkar snabbt

indicator_pairing_wait_white_A7T

Parkopplingsberedskap (när endast hörlur R används)

Slå på BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten och välj den här enheten från enhetslistan.
Om anslutning inte kan upprättas, radera ihopparningsinformationen i BLUETOOTH-enheten och utför ihopparning igen.

Para ihop (registrera en enhet)

Blinkar var 5:e sekund

indicator_white_5sec_A7T

Blinkar var 5:e sekund

indicator_white_5sec_A7T

När hörlurarna L och R är korrekt anslutna till Bluetooth-enheten (*)

-

* Lampan är släckt om ”Slå inte på indikatorlampa” är inställt på ”På” i appen.