> Vid problem > Felsökning

Felsökning

SymptomKan inte sammankoppla

Åtgärd

Placera båda hörlurarna i laddningsfodralet, vänta tills indikatorn släcks eller tänds och ta sedan ut båda hörlurarna igen på samma gång.

Vid ihopparning, kontrollera att BLUETOOTH-enheten är inom 1 m från systemet.

Använd BLUETOOTH-enheten för att ansluta.

Slå på BLUETOOTH-enheten och aktivera sammankoppling.

Radera sammankopplingsinformationen i BLUETOOTH-enhetslistan och utför sammankoppling igen.

Utför åtgärder efter att ha ställt in BLUETOOTH-funktionen på den anslutna enheten till AV och sedan PÅ igen.

Utför åtgärder efter att ha stängt av den anslutna enheten och på igen.

Se stegen för att upprätta en anslutning. Ansluta (slå på strömmen)

Kontrollera om systemet är anslutet till en annan enhet. Stäng av BLUETOOTH-inställningarna på andra enheter och aktivera ihopparning med önskad enhet.

SymptomHörlurarna blinkar och anslutningen kan inte upprättas

Åtgärd

Slå på BLUETOOTH-enheten, aktivera dess Bluetooth-funktion och välj systemet från listan med BLUETOOTH-enheter.

Placera båda hörlurarna i laddningsasken, vänta tills indikatorn släcks eller tänds, och ta sedan ut båda hörlurarna igen på samma gång för att ansluta. När du har tagit ut hörlurarna, placera hörlur L och R nära varandra.

SymptomLjud hörs endast från vänster eller höger hörlur

Åtgärd

Placera båda hörlurarna i laddningsasken, vänta tills indikatorn släcks eller tänds, och ta sedan ut båda hörlurarna igen på samma gång för att ansluta. När du har tagit ut hörlurarna, placera hörlur L och R nära varandra.

Initiera inställningarna och anslut igen. Initiera

Kontrollera om någon av hörlurarna är ansluten till en annan BLUETOOTH-enhet. Stäng av BLUETOOTH-inställningarna på andra enheter och aktivera ihopparning med önskad enhet.

SymptomDet går inte att slå på strömmen

Åtgärd

Ladda laddningsasken först. Ladda laddningsasken och hörlurarna

Ladda huvudenheten. Laddning pågår

SymptomDet går inte att ladda och stänga av strömmen (hörlurar)

Åtgärd

Ta ut båda hörlurarna från laddningsasken och sätt tillbaka dem igen.

Kontrollera att hörlurarna är helt isatta i laddningsasken.

Använd en bomullspinne för att avlägsna smuts från hörlurarnas och laddningsaskens kontakter.

Ladda laddningsasken först. Ladda laddningsasken och hörlurarna

SymptomKan inte ladda (laddningsask)

Åtgärd

Säkerställ att USB-kabeln är helt inkopplad.

Utför laddning inom temperaturintervallet för laddning (5 °C (41 °F) till 35 °C (95 °F)).

SymptomHörlurarna slås på under laddning

Åtgärd

När laddningsfodralets batteri har laddats slås hörlurarna på. Stäng i så fall av hörlurarna manuellt. Stänga av med hörlurarna

Ladda laddningsfodralet. Ladda laddningsasken och hörlurarna

SymptomEfter anslutning till systemet fungerar inte den anslutna BLUETOOTH-enheten direkt

Åtgärd

Beroende på den anslutna BLUETOOTH-enheten kanske BLUETOOTH-enheten inte fungerar direkt, även om indikatorn tänds efter anslutning till systemet, på grund av tidsfördröjningen i anslutningen. Vänta några sekunder och försök använda igen.

SymptomInget svar från touchsensorn

Åtgärd

Ladda systemet på nytt och slå på strömmen.

Tryck direkt på den med fingertoppen. Vidrör den inte med en penna eller nageln.

Touchsensorn fungerar inte om sensorn eller fingret är vått. Torka fingret torrt med en trasa.

Touchsensorn fungerar inte med handskar. Ta av handsken och försök igen.

Touchsensorn fungerar inte om det är hår på sensorn. Tryck direkt på touchsensorområdet.

Tryck i mitten av touchsensorområdet.

Kontrollera att alternativet ”Disable touch key” är inställt på ”Off” på hörlursappen.

SymptomDet går inte att hoppa tillbaka till föregående spår

Åtgärd

Vid uppspelning trycker du snabbt 3 gånger på touchsensorområde på hörlur R. Föregående spår eller början av aktuellt spår spelas upp.

SymptomDet går inte att hoppa till nästa spår

Åtgärd

Vid uppspelning trycker du snabbt 2 gånger på touchsensorområde på hörlur R. Nästa spår spelas upp.

SymptomSystemet fungerar inte korrekt

Åtgärd

Ladda systemet på nytt och slå på strömmen.

SymptomLjudet hackar och det finns missljud

Åtgärd

Använd den anslutna enheten i ett läge eller en riktning som ger den mest stabila kommunikationen. Ljudet kan avbrytas om du täcker hörlurarna med händerna.

Prova att minska antalet appar som körs på den anslutna BLUETOOTH-enheten.

Ladda huvudenheten. Laddning pågår

Ljudet kan avbrytas när läget för kort fördröjning är på. Stäng av läget för kort fördröjning om detta inträffar. Använda touchsensorn (när både hörlur L och R används)

SymptomVolymen är låg eller ljudet är obehagligt

Åtgärd

Öka volymen i systemet eller på den anslutna BLUETOOTH-enheten.

Sätt in båda dessa enheter i öronen ordentligt.

Använd en tandborste för att rengöra ljudåtergivningsdelen. Rengöringsmetod

SymptomLjudet är förvrängt

Åtgärd

Justera volymen på den anslutna BLUETOOTH-enheten tills det inte finns någon förvrängning, och justera sedan volymen i systemet.

Ladda huvudenheten. Laddning pågår

SymptomRingsignalen är låg och hörs inte

Åtgärd

Ringsignalen kanske inte hörs i hörlurarna om BLUETOOTH-enhetens (iPhone/smartphone/pekplatta) tysta läge är aktivt. Stäng av tyst läge på BLUETOOTH-enheten. Alternativt kan du för att använda enheten i tyst läge aktivera den för att detektera inkommande samtal (via enhetens vibrationsfunktion m.m.) och använda hörlurarna för att besvara samtalet. När du tar emot ett inkommande samtal kan samtalet börja på BLUETOOTH-enheten istället om du besvarar samtalet på den enheten.

SymptomMusik eller röstsamtal kan inte höras

Åtgärd

Radera ihopparningsinformationen i BLUETOOTH-enhetslistan. Utför ihopparning efter att du stängt av den anslutna enheten och slagit på den igen (eller efter omstart).

SymptomOsäker på vad blinkande och lysande indikatorerna innebär

Åtgärd

SymptomDet går inte att ansluta till den andra Bluetooth-enheten när multipoint används

Åtgärd

Ändra Bluetooth-inställningen på den första Bluetooth-enheten till ”Off” innan du ansluter till den andra enheten.

SymptomDet går inte att slå på/av mikrofonen när du använder samtals-/konferensprogrammet via en datoranslutning; du kan inte höra den andra partens röst och vice versa

Åtgärd

Placera båda hörlurarna i laddningsfodralet, vänta tills indikatorn släcks eller tänds och ta sedan ut båda hörlurarna igen på samma gång.

Det finns ett sätt att ställa in mål för ljudingång/utgång på datorn eller i samtals-/konferensprogrammet. Öppna menyn Inställningar och välj ”Headset (JVC HA-NP50T Hands-Free)” eller ”JVC HA-NP50T Hands-Free”, etc. (objektet som visas kan variera beroende på OS och programmet). Mer information finns i datorns eller samtals-/konferensprogrammets bruksanvisning.

SymptomLjudkvaliteten för videor och musik är dålig och ljudläget kan inte ändras när du ansluter till en dator

Åtgärd

Placera båda hörlurarna i laddningsfodralet, vänta tills indikatorn släcks eller tänds och ta sedan ut båda hörlurarna igen på samma gång.

Det finns ett sätt att ställa in mål för ljudingång/utgång på datorn eller i musik-/videouppspelningsprogrammet. Öppna menyn Inställningar och välj ”Headphone (JVC HA-NP50T Stereo)” eller ”JVC HA-NP50T Stereo”, etc. (objektet som visas kan variera beroende på OS och programmet). Mer information finns i datorns eller musik-/videouppspelningsprogrammets bruksanvisning.

Om inget ljud hörs från hörlurarna eller hörlurarna inte kan anslutas till din BLUETOOTH-enhet efter att åtgärderna som föreslås i avsnittet Felsökning utförts kanske problemet kan lösas genom att initiera hörlurarna. Initiera