> Använda de olika funktionerna (använda appen) > Använda multipointfunktionen

Använda multipointfunktionen

Du kan parkoppla hörlurarna med två enheter (mobiltelefon, smartphone, etc.) samtidigt och växla till standby eller växla enheten för att spela upp musik (multipunkt).

Musik kan inte spelas upp eller ett samtal kan inte besvaras på två enheter samtidigt.

Vi kan inte garantera alla funktioner för BLUETOOTH-enheten. Om BLUETOOTH-enheten inte kan styras med hjälp av systemet, styr med BLUETOOTH-enheten.

Beroende på vilken Bluetooth-enhet som används kan den andra enheten kopplas från medan den ena enheten används.

När du ansluter datorn och smartphonen med hjälp av multipoint kan det hända att systemet förlorar kontakten med smartphonen när du startar en konferens eller ett samtal på datorn och inte kan återansluta, beroende på den omgivande miljön och BLUETOOTH-enheten. Anslutningen återupptas när konferensen eller samtalet avslutats.

Använda multipointfunktionen för parkoppling

1Parkoppla systemet med den första BLUETOOTH-enheten.

Se Ansluta (slå på strömmen).

Connected_Multipoint_SMP1_NP50T + Connected_Multipoint_SMP1_NP50T

Första enheten

2Ställ in Bluetooth-inställningen för den första enheten till ”Off”.

Connecting_Multipoint_SMP1_OFF + Connecting_Multipoint_SMP1_OFF

Första enheten

Efter en kort stund börjar indikatorn på ena sidan av hörlurarna blinka snabbt och upprepade gånger.

connecting_0.3_2_NP50T

3Parkoppla systemet med den andra BLUETOOTH-enheten.

Se Ansluta (slå på strömmen).

Connected_Multipoint_SMP2_NP50T + Connected_Multipoint_SMP2_NP50T

Andra enheten

När anslutningen är upprättad börjar L- och R-indikatorerna blinka långsamt.

blue_flash_NP50T

4Ställ in Bluetooth-inställningen för den första enheten på ”På”. Om den inte återansluts automatiskt, välj denna hörlursenhet igen.

Connecting_Multipoint_SMP1_ON + Connecting_Multipoint_SMP1_ON

Första enheten

När hörlurarna har anslutits till den andra enheten börjar indikatorn blinka långsamt.

blue_flash_NP50T

Under en multipointanslutning kan du besvara inkommande samtal från den andra BLUETOOTH-enheten även om du lyssnar på musik på den första BLUETOOTH-enheten.

Om hörlurarna inte är anslutna till Bluetooth-enheten, välj denna hörlur på Bluetooth-enheten för att upprätta anslutningen.

Svara på ett inkommande samtal när multipoint används

Följ dessa steg för att använda hörlurarna för att svara på ett inkommande samtal till den andra Bluetooth-enheten medan du är i ett samtal till den första Bluetooth-enheten.

Multipoint_Overview_NP50T_U + Multipoint_Overview_NP50T_U

Första enheten

Andra enheten

Inkommande samtal från den andra Bluetooth-enheten under ett samtal till den första Bluetooth-enheten

I ett samtal

Inkommande samtal

Du hör en samtalsvarning när det finns ett inkommande samtal till den andra Bluetooth-enheten.

Multipoint_Flow_1_NP50T_U + Multipoint_Flow_1_NP50T_U

Tryck på touchsensorn på hörlur L eller R en gång

Fortsätter vara ansluten

Växlar till att besvara samtalet till den andra Bluetooth-enheten

I ett samtal

Avsluta samtalet på den andra Bluetooth-enheten genom att hålla hörlur L eller R intryckt i 1 sekund

Återgår till att besvara samtalet till den första Bluetooth-enheten

I ett samtal

Avsluta samtalet på den första Bluetooth-enheten genom att hålla hörlur L eller R intryckt i 1 sekund

Avslutar samtalet

Om Bluetooth-enheten är en dator, använd datorn för att besvara eller avsluta ett samtal.

Vid multipointanslutning kan du använda fjärrkontrollen till hörlurarna för att styra den Bluetooth-enhet som spelar upp musik eller i ett samtal. Den styr inte den andra enhetens funktion.

Om du inte spelar musik eller är i ett samtal på båda Bluetooth-enheterna kan du använda fjärrkontrollen för att styra en av Bluetooth-enheterna men inte den andra. Du kan inte välja vilken Bluetooth-enhet som ska styras i detta fall. Om du vill göra det kan du spela upp musik eller ringa ett samtal på den Bluetooth-enhet du vill använda.

Om du bara använder hörlurens ena sida kan du också utföra samma funktion med den sida som används.

Multipoint_Flow_2_NP50T_U + Multipoint_Flow_2_NP50T_U

Håll in touchsensorn på hörlur L eller R i 1 sekund

Fortsätter samtalet på den första Bluetooth-enheten

Avvisar inkommande samtal till den andra Bluetooth-enheten

I ett samtal

Avsluta samtalet på den första Bluetooth-enheten genom att hålla hörlur L eller R intryckt i 1 sekund

Avslutar samtalet

Om Bluetooth-enheten är en dator, använd datorn för att besvara eller avsluta ett samtal.

Vid multipointanslutning kan du använda fjärrkontrollen till hörlurarna för att styra den Bluetooth-enhet som spelar upp musik eller i ett samtal. Den styr inte den andra enhetens funktion.

Om du inte spelar musik eller är i ett samtal på båda Bluetooth-enheterna kan du använda fjärrkontrollen för att styra en av Bluetooth-enheterna men inte den andra. Du kan inte välja vilken Bluetooth-enhet som ska styras i detta fall. Om du vill göra det kan du spela upp musik eller ringa ett samtal på den Bluetooth-enhet du vill använda.

Om du bara använder hörlurens ena sida kan du också utföra samma funktion med den sida som används.

Övriga funktioner i multipointfunktionen

Tryck en gång på hörlur L eller R för att pausa musikuppspelningen på den första Bluetooth-enheten. Använd den andra Bluetooth-enheten för att spela upp musik.

Multipoint_Flow_3_NP50T_U + Multipoint_Flow_3_NP50T_U

Tryck på touchsensorn på hörlur L eller R en gång

Pausa musikuppspelning på den första Bluetooth-enheten

Använd den andra Bluetooth-enheten för att spela upp musik

Paus

Spela upp