Telefonmanövrering

Identifiera hörlur V och H och sätt in dem på rätt sätt. Bära

Med undantag för röstigenkänningsfunktionen kan du styra med touchsensorområde på antingen hörlur L eller R.

Besvara samtalet

Tryck på touchsensorområde snabbt en gång när du tar emot samtalet.

Sensor_Mic_position_LR_NP50T + Sensor_Mic_position_LR_NP50T

Touchsensorområde

Mikrofonplaceringar

Avsluta samtalet

Tryck på touchsensorområde i cirka 1 sekund under samtalet och släpp fingret när du hör ett pipljud.

Avvisa ett samtal

Tryck på touchsensorområde i ca 1 sekund när du tar emot samtalet och släpp fingret när du hör ett pip.

Slå av/på mikrofonen tillfälligt under ett samtal

Tryck på touchsensorområde snabbt en gång under samtalet. (Tryck kort på det igen för att återgå till föregående inställning)

Detta är en funktion som stänger av mikrofonen så att den andra parten inte kan höra din röst. Du kan dock fortfarande höra den andra parten.

Du kommer att höra en ljudvägledning när funktionen slås på/av.

Växla mellan hörlurarna och smarttelefonen under ett samtal

Tryck kort 5 gånger på touchsensorområde under samtalet.

Använda röstassistentfunktionen (Siri osv.)

Tryck kort fyra gånger på touchsensorområde på hörlur L när du inte använder telefonfunktionen.

Vissa touchsensorfunktioner kanske inte är tillgängliga med vissa samtalsappar.

Vi kan inte garantera alla funktioner för BLUETOOTH-enheten.

Kontrollera om det är hörlur L eller R, och sätt den korrekt mot örat. Bära

Besvara samtalet

Tryck på touchsensorområde snabbt en gång när du tar emot samtalet.

Sensor_Mic_position_L_NP50T + Sensor_Mic_position_L_NP50T

Touchsensorområde

Mikrofonplaceringar

Hörluren L används i illustrationen nedan.

Avsluta samtalet

Tryck på touchsensorområde i cirka 1 sekund under samtalet och släpp fingret när du hör ett pipljud.

Avvisa ett samtal

Tryck på touchsensorområde i ca 1 sekund när du tar emot samtalet och släpp fingret när du hör ett pip.

Slå av/på mikrofonen tillfälligt under ett samtal

Tryck på touchsensorområde snabbt en gång under samtalet. (Tryck kort på det igen för att återgå till föregående inställning)

Detta är en funktion som stänger av mikrofonen så att den andra parten inte kan höra din röst. Du kan dock fortfarande höra den andra parten.

Du kommer att höra en ljudvägledning när funktionen slås på/av.

Växla mellan hörlurarna och smarttelefonen under ett samtal

Tryck kort 5 gånger på touchsensorområde under samtalet.

Använda röstassistentfunktionen (Siri osv.)

Tryck på touchsensorområde fyra gånger snabbt när du inte använder telefonfunktionen.

Vissa touchsensorfunktioner kanske inte är tillgängliga med vissa samtalsappar.

Vi kan inte garantera alla funktioner för BLUETOOTH-enheten.